bg noise top
red waves
bg noise bottom

Strategi

Vi ønsker å investere i en tidlig fase innen selskaper i skjæringspunktet mellom digitalt og kommunikasjon, med et godt konsept, engasjerte mennesker, god kultur og som har behov for: 

  1. Vår kompetanse
  2. Kapital
  3. Synergier med våre andre bedrifter
  4. Engasjerte eiere 

 

     Vi bruker mye tid på utvikling av våre investeringer ved å

  • Skape og lete etter synergier mellom våre selskaper
  • Forretningsutvikling fra Styrenivå eller på prosjektbasis

 

 

Vi er alltid på leting etter prosjekter vi tror kan utvikles til kommersielle suksesshistorier.